Privacybeleid

Datum van laatste update: 28 juli 2023

Geachte bezoeker,

Met het oog op transparantie en naleving van de geldende privacywetgeving stellen wij deze privacyverklaring op voor het gebruik van de website https://www.escortmaya.be (“de Website”). Deze privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens op onze Website en de maatregelen die wij treffen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van dergelijke gegevens te waarborgen.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die via deze Website worden verzameld, is Escort Maya, gevestigd te België, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder [Verborgen voor bescherming van de Privacy]. Voor vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of om uw rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met ons via info@escortmaya.be.

 1. Verzamelde persoonsgegevens

Via de Website kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Adres afspreek locatie
 • Telefoonnummer
 • IP-adres

Deze persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld om contact met u op te nemen en voor statistische doeleinden, zoals het bijhouden van het aantal bezoekers op onze Website. Wij verzekeren u dat deze gegevens niet voor commerciële doeleinden zullen worden gebruikt.

 1. Doeleinden van gegevensverwerking

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt met als hoofddoel het onderhouden van contact met u naar aanleiding van uw verzoeken, vragen of reserveringen. Daarnaast stellen de statistische gegevens ons in staat om inzicht te krijgen in het gebruik van de Website en de gebruikerservaring te verbeteren.

 1. Rechtsgrondslag voor verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier en door het gebruik van cookies op onze Website. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen via [Contactgegevens].

 1. Bewaring van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens enkel zolang als nodig is om de doeleinden van de gegevensverwerking te vervullen, tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving. De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard op de Website zelf, maar worden opgeslagen in onze beveiligde mailbox.

 1. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal of wijziging. Onze Website is beveiligd met geavanceerde technologieën om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.

 1. Uw rechten

U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Indien u vragen heeft of een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via info@escortmaya.be.

 1. Juridische naleving

Wij zullen ons te allen tijde houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en privacy.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze Website worden gepubliceerd, en het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of er updates zijn.

Indien u verdere vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via [Contactgegevens].

Met vriendelijke groet,

Escort Maya